Mette Angel DSC_5606jpg


God karma


Det er god karma at vise hensyn. Derfor vil vi gerne, at du respekterer følgende:

  • Mød op senest 10 minutter før timen - der vil ikke være adgang ved for sen fremmøde.
  • Medbring ingen personlige genstande i Pilates lokalet udover vand og evt. et håndklæde
  • Ingen glasflasker til vand
  • Ingen telefoner i Pilates lokalet
  • Pay attention! Lyt godt efter instruktørens instruktioner
  • Er der brug for pause, er det naturligvis ok, men forsøg at blive på din måtte og dermed ikke forlade lokalet.
  • Aftør måtte og udstyr grundigt inden du forlader lokalet.